Blog

ĐHCĐ C47: Chia cổ tức 20% bằng tiền trước Tết, đang làm việc với đối tác Hong Kong, Hàn Quốc

(NDH) Cuối tháng 11 đầu tháng 12, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách chia trước 10% cổ tức bằng tiền. Tháng 1, doanh nghiệp sẽ chia tiếp 10%.

Sáng nay (24/11), CTCP Xây dựng 47 (Mã: C47) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, phát hành cổ phiếu, chia cổ tức, phát hành cho đối tác chiến lược…

Cổ phiếu C47 gần đây có các phiên tăng giá mạnh. Trong 3 tháng gần nhất, cổ phiếu này từ vùng giá 10.000 đồng vọt lên đỉnh 21.400 đồng/cp và chốt phiên gần nhất ở 19.900 đồng/cp, tức gấp đôi.

Diễn biến giá cổ phiếu C47 trong 3 tháng gần nhất (Nguồn: VND)

Nới room 49%, đang làm việc có các đối tác Hong Kong, Hàn Quốc

HĐQT C47 trình cổ đông thông qua việc loại bỏ 1 số ngành nghề kinh doanh liên doanh đến quốc tế để nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 49%.

Hiện ở, room ngoại của C47 bị hạn chế ở 3,31% và đã kín room. Do đó, C47 muốn bỏ ngành nghề dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, các dịch vụ du lịch khác.

Sau khi nới room, C47 muốn phát hành riêng lẻ 17 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược có giá phát hành 20.000 đồng/cp. Tổng vốn chuẩn bị huy động 340 tỷ đồng.

Mục đích huy động vốn là bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu vận hành kinh doanh. Cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược bị hạn chế giao dịch 1 năm và mật độ có nhà đầu tư nước ngoài chắc chắn không vượt quá 49% sau chào bán. Thời gian thực hiện vào năm 2019.

Ông Tạ Nam Bình, Thành viên HĐQT cho rằng việc phát hành cho cổ đông chiến lược chuẩn bị là nhà đầu tư nước ngoài. Việc bỏ 1 số ngành nghề kinh doanh là để mở room cho cổ đông nước ngoài ở biên độ tối đa 49%. Việc phát hành cho cổ đông chiến lược được thực hiện sau khi công ty phát hành tăng vốn 1:1 và phát hành ESOP.

HĐQT hiện đang làm việc trước có 1 số đối tác nước ngoài như Hong Kong, Hàn Quốc…

ĐHĐCĐ bất thường 2018 của C47 diễn ra sáng 24/11. Ảnh: Khổng Chiêm

Trả cổ tức 20% bằng tiền trước Tết Nguyên đán

HĐQT trình phương án chia cổ tức năm 2018 bằng tiền, mật độ 20%. Trước đó ĐHCĐ thường niên thông qua mật độ chỉ 10%. Như vậy tờ trình điều chỉnh tăng thêm tối đa 10% so có kế hoạch ban đầu.

Cùng có đó, HĐQT lấy ý kiến cổ đông phát hành tối đa hơn 17 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ có theo mật độ 100% (cổ đông có 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện chuẩn bị trong quý I và II năm 2019.

C47 cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lọc cho người lao động (ESOP) có khối lượng 850.000 cổ phần. Giá phát hành 10.000 đồng/cp, tổng giá trị vốn thu về là 8,5 tỷ đồng. Cổ phiếu bị hạn chế giao dịch trong 2 năm.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT nói sau khi Đại hội thông qua, cuối tháng 11 đầu tháng 12, công ty sẽ chốt danh sách chia trước 10%. Tháng 1, công ty sẽ chia tiếp 10%. Lúc trước, công ty gặp áp lực chia cổ tức nhưng nay không còn nữa. Ông cũng nói thêm, trong 5 tháng điều hành, C47 đã giải quyết hết 12 tháng nợ lương bổng (khoảng 150 tỷ đồng) để thấy tình hình tài chính công ty đã được cải thiện rõ nét.

Kết thúc Đại hội, cổ đông thông qua các nội dung tờ trình.

HĐQT cũng trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch năm 2018 có lợi nhuận sau thuế tăng từ 21,5 tỷ lên 100 tỷ đồng, tức gấp 4,65 lần.

Nếu LNST đạt kế hoạch 100 tỷ đồng, công ty sẽ trích thưởng 7% từ LNST đạt kế hoạch và phần vượt kế hoạch sẽ trích thưởng 3% cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát. Tỷ lệ chia thưởng cụ thể ủy quyền HĐQT chọn lọc.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close