Blog

DHA muốn mua lại 500.000 cổ phiếu quỹ, tăng giá trị EPS

(NDH) Công ty dự chi dao động 14,5 tỷ đồng để mua lại 500.000 cổ phiếu quỹ.

CTCP Hóa An (HoSE: DHA) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, công ty đăng ký mua lại tối đa 500.000 cổ phiếu (tương đương 3,3% vốn điều lệ) để làm giảm cổ phiếu lưu hành, tăng giá trị lương mỗi cổ phần (EPS). Nguồn vốn mua lại lấy tự thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán ở thời điểm 31/12/2017.

Giá mua là giá phân khúc ở thời điểm mua và chuyển nhượng thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn chuyển nhượng. Cổ phiếu DHA hiện đang chuyển nhượng ở mức giá 29.000 đồng/cp, theo đó, công ty dự chi 14,5 tỷ đồng để thực hiện mua.

Tại 31/12/2017, công ty có 58,4 tỷ thặng dư vốn cổ phần và 60,7 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đến cuối quý III năm nay, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 68,2 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Hóa An đạt doanh thu thuần 210,5 tỷ đồng, tăng 11,5% so cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 50,3 tỷ đồng, tăng 5,7%; EPS đạt 3.343 đồng. Trong kỳ, công ty có thực hiện chia cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2017 và đợt đầu năm 2018 có tổng mật độ 20%, ứng có số tiền thanh toán là trên 30 tỷ đồng.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close