Blog

DBT hoán đổi cổ phiếu với Dược phẩm Yên Bái, giảm phân nửa kế hoạch lãi 2018

(NDH) DBT sẽ giảm phân nửa kế hoạch lợi nhuận, tăng đầu tư vào Ypharco, tạm ứng cổ tức 8% và khóa room ngoại ở 0%.

Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (HNX: DBT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để lấy ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chi tạm ứng cổ tức, khóa room ngoại và hoán đổi cổ phiếu.

Hoán đổi 1 phần cổ phiếu Dược phẩm Yên Bái

Tại đại hội, DBT sẽ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 1 phần cổ phiếu CTCP Dược phẩm Yên Bái (Ypharco) nhằm nâng mật độ có, tạo sự gắn kết và nâng cao hiệu quả làm việc của các công ty.

Số lượng cổ phiếu chuẩn bị phát hành là 1,2 triệu cp và qua đó tăng vốn điều lệ DBT từ 123 tỷ lên 135 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế giao dịch 1 năm, thời gian thực hiện chuẩn bị vào quý IV hoặc quý I/2019.

Tỷ lệ hoán đổi là 1:1 (tức 1 cổ phiếu Ypharco sẽ hoán đổi được 1 cổ phiếu DBT). Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư là cổ đông CTCP Dược phẩm Yên Bái sẽ trở thành cổ đông DBT. Đồng thời, DBT tăng số lượng cổ phần có ở CTCP Dược phẩm Yên Bái tương ứng thêm 1,2 triệu cp.

Danh sách nhà đầu tư của Ypharco sẽ giao dịch cổ phần cho DBT.

Một nội dung có liên quan khác là việc bổ sung nhân sự. Công ty trình việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 đối có ông Vũ Quang Đông, số lượng thành viên HĐQT công ty tăng từ 6 lên 7.

Ông Vũ Quang Đông hiện là cổ đông lớn nắm giữ 2,35 triệu cổ phiếu DBT, mật độ 19,07% vốn. Bà Đậu Thị Thúy Mai, vợ ông Đông cũng nắm 19,07% vốn DBT. Mặt khác, ông Đông là Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Yên Bái, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh và Quản lý quỹ Vietcombank.

Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

HĐQT của DBT trình đại hội việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh 2018. Cụ thể, công ty giảm chỉ tiêu doanh thu từ 750 tỷ về 700 tỷ đồng, lợi nhuận điều chỉnh giảm gần phân nửa từ 41,3 tỷ về chỉ còn 26,5 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh là do giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao từ ảnh hưởng biến động tỷ giá, trong khi đó giá bán đầu ra thấp do phải giảm giá hàng thầu nhằm chắc chắn tính tranh đua cho hàng hoá. Một số nhóm sản phẩm mới DBT chưa được triển khai theo đúng kế hoạch ban đầu. Cuối cùng, nguồn thu từ làm việc đầu tư tài chính ở các công ty con, công ty liên kết không đúng kế hoạch chuẩn bị.

Một vấn đề khác là việc chấp thuận chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt có mật độ 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông vào 15/11 và ngày thanh toán chuẩn bị là 25/3/2019.

Công ty còn lấy ý kiến về việc xác định mật độ có của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) theo các quy định hiện hành tối đa là 0% vốn điều lệ. Nguyên nhân là DBT có ngành nghề bán buôn dược phẩm, công cụ y tế, mỹ phẩm; xuất nhập khẩu các mặt hàng thuốc thành phẩm; mua bán dược liệu; bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế. Trong đó, xuất nhập khẩu dược liệu bị hạn chế room ngoại ở mức 0%.

Nội dung cuối cùng là việc xin chủ trương góp vốn đầu tư hoặc thành lập công ty ở nước ngoài. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan có các cơ quan tính năng và chọn lọc thời điểm, quy mô góp vốn đầu tư hoặc thành lập công ty theo luật định.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close