Blog

Đầu tư Thành Thành Công đăng ký mua 45 triệu cổ phiếu SBT

(NDH) Nếu thành công, Đầu tư Thành Thành Công sẽ nắm hơn 34% vốn SBT.

CTCP Đầu tư Thành Thành Công đăng ký mua 45 triệu cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa.

Công ty Đầu tư TTC do bà Đặng Huỳnh Ức My làm Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, bà My cũng là Thành viên HĐQT của SBT. Hiện, Đầu tư TTC nắm hơn 123 triệu cổ phiếu SBT, mật độ 24,93%.

Nếu chuyển nhượng thành công, Đầu tư TTC sẽ nâng mật độ có lên 34,01%. Thời gian thực hiện chuyển nhượng từ ngày 15/11 đến ngày 14/12.

Cổ phiếu SBT trong 1 tháng trở lại đây tăng 12% lên 22.600 đồng/cp, đi ngược lại chiều VnIndex giảm 6%.

Giá cổ phiếu SBT so có VN-Index trong 1 tháng gần nhất (Nguồn: VND)

Trước đó, bà My cũng đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu SBT từ ngày 17/10 đến 15/11. Dự kiến sau chuyển nhượng, bà My tăng có lên 6,56% tương đương hơn 32,5 triệu cổ phiếu.

Niên độ 2017 – 2018, SBT đạt doanh thu 10.325 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 545 tỷ đồng, gấp lần lượt 2,3 lần và 1,9 lần cùng kỳ năm trước.

Vào ngày 15/11 tới đây, SBT cũng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. Trong đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông trả cổ tức từ 6 – 10% cho năm 2018 – 2019. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế chuẩn bị 680 tỷ đồng, tương đương niên độ trước.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close