Blog

Cường Thuận IDICO chốt quyền trả cổ tức tiền tỷ lệ 8%

(NDH) Tổng mật độ cổ tức mà CTI trả cho cổ đông năm 2017 là 15%.

Sở chuyển nhượng chứng khoán TPHCM mới thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức tiền mặt của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI).

Theo đó, ngày 18/10 là ngày đăng ký cuối cùng và 17/10 là ngày chuyển nhượng không hưởng quyền đối có cổ đông Cường Thuận IDICO nhận cổ tức tiền mặt đợt cuối năm 2017, mật độ 8%.

Công ty chuẩn bị ngày thanh toán là 28/12.

Tỷ lệ cổ tức năm 2017 được cổ đông thông qua là 15%, công ty đã thanh toán 7% vào cuối tháng 8. Tỷ lệ cổ tức cho năm 2018 của CTI được chuẩn bị là 12% bằng tiền mặt.

Nửa đầu năm, CTI đạt doanh thu thuần 416 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 59,4 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 37,2% và 40% kế hoạch năm. Trong cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng lớn đến từ thu phí giao thông 223,6 tỷ đồng; thứ hai là doanh thu từ mảng cung cấp bê tông nhựa nóng, dịch vụ và xây lắp 82 tỷ đồng; doanh thu mảng đá xây dựng gần 50 tỷ đồng… Đặc biệt, doanh thu mảng đá xây dựng của công ty tuy còn đóng góp ít vào tổng doanh thu nhưng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 127% so có cùng kỳ.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close