Blog

Coteccons muốn phát hành cổ phiếu sáp nhập Ricons, kế hoạch lãi giảm 12%

(NDH) Kế hoạch lãi 1.300 tỷ đồng năm 2019 giảm 14% so có năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự chia 30% bằng năm 2018.

CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) sẽ tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 vào ngày 9/4 tới đây.

HĐQT trình kế hoạch kinh doanh 2019 có doanh thu 27.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 1.300 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 14% so có kết quả thực hiện năm trước. Mức chia cổ tức chuẩn bị 30%. Tỷ lệ này bằng có mức chia cổ tức năm 2018, chuẩn bị chi trả trong quý II/2019.

Một chủ trương lớn được đưa ra ở Đại hội là hoán đổi cổ phiếu để có 100% cổ phần Ricons. Theo chủ trương sáp nhập công ty thành viên đã được thông qua năm 2018, HĐQT trình phương án hoán đổi bằng hình thức phát hành cổ phiếu.

Tỷ lệ hoán đổi chính thức sẽ được xác định và phê chuẩn bởi ĐHCĐ sau khi có báo cáo định giá 1 công ty giải đáp định giá. Thời điểm phát hành chuẩn bị trong năm 2019 – 2020. Sau khi hoán đổi, Coteccons sẽ có 100% Ricons và chuyển đổi Ricons thành công ty TNHH 1 thành viên.

HĐQT trình kế hoạch khuyến khích ban điều hành theo kết quả kinh doanh đạt được của năm 2018. Theo đó, mức khuyến khích là 4% lợi nhuận sau thuế, tương đương 60,5 tỷ đồng. Hình thức khuyến khích bằng cách phát hành 572.500 cổ phiếu ESOP có giá 64.000 đồng/cp (bằng 60% giá trị sổ sách).

Đối tượng phát hành là cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp, trình độ năng lực, thâm niên công tác (trên 5 năm). Toàn bộ cổ phần bị hạn chế giao dịch 2 năm kể từ ngày phát hành.

Năm 2018, CTD có doanh thu 28.561 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận cả năm giảm gần 9% còn 1.510 tỷ đồng. So có kế hoạch năm, doanh thu vượt 561 tỷ (2%) còn lợi nhuận sau thuế chỉ vượt 10 tỷ đồng.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close