Blog

Công ty VNG doanh thu 9 tháng đi ngang, lãi giảm 52%

(NDH) Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của VNG giảm 52% đạt 391 tỷ đồng.

Công ty cổ phần VNG công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm.

Trong quý, công ty tăng trưởng doanh thu chưa đến 2%, đạt hơn 1.095 tỷ đồng. Giá vốn không biến động nhiều có lợi nhuận gộp tăng 2,4%. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần giữ ở mức 56%, tương đương cùng kỳ năm trước.

Các loại chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế giảm 37%, còn 150 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 146,9 tỷ đồng, giảm 38%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.161 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 391 tỷ đồng, giảm lần lượt 0,5% và 52% cùng kỳ năm trước.

Đơn vị: tỷ đồng

VNG có hơn 2.593 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, tăng 31% so có cuối năm trước. Trong khi đó nợ phải trả dao động 32 tỷ đồng trên vốn chủ có 3.891 tỷ đồng. Lãi lũy kế đạt 5.013 tỷ đồng, gấp 14,5 lần vốn điều lệ.

Tính đến cuối kỳ, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc không còn vay hơn 271 tỷ đồng của VNG. CTCP Tiki, đơn vị do VNG có 28,88% vốn cũng không còn vay 21,55 tỷ đồng như cuối năm trước.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close