Blog

Chứng khoán Rồng Việt chốt ngày trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%

(NDH) Số lượng cổ phiếu chuẩn bị phát hành là 9,1 triệu đơn vị.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) vừa thông báo chọn lọc của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

Theo đó, công ty sẽ phát hành 9,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức mật độ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/6, ngày chuyển nhượng không hưởng quyền là 18/6.

Sau chia cổ tức, vốn điều lệ VDS sẽ tăng lên 1.000 tỷ đồng.

Ngoài phát hành cổ phiếu trả cổ tức, VDS còn phát hành 3,9 triệu cp theo chương trình chọn lọc người lao động, giá 10.000 đồng/cp. Vốn điều lệ chuẩn bị tăng lên 1.040 tỷ đồng.

Với vốn điều lệ tăng lên trên 1.000 tỷ đồng, VDS sẽ tham dự phân khúc chứng khoán phái sinh và kinh doanh chứng quyền có chắc chắn. Vấn đề này đã được cổ đông thông qua ở cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Năm 2018, công ty đề ra kế hoạch doanh thu 469 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng. Sau quý I, Rồng Việt đã thực hiện được 128 tỷ đồng doanh thu và 49,5 tỷ đồng lãi ròng. Tương ứng có 27,2% kế hoạch doanh thu và 43,4% kế hoạch lãi ròng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close