Blog

CENLand sẽ tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng

(NDH) Công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua việc tăng vốn và 1 số nội dung khác.

HĐQT của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Đồng thời, HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ngày đăng ký cuối cùng đối có cổ đông của CRE là 20/12. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông chuẩn bị từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019.

Lũy kế 9 tháng, CENLand đạt doanh thu thuần 870,6 tỷ đồng, tăng 43%. Trong đó, mảng môi giới nhà đất là nguồn đóng góp chính có 792 tỷ đồng, chiếm 91% cơ cấu; theo sau là dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện gần 49,4 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ) và giao dịch nhà đất.

Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 69% đạt hơn 372,2 tỷ đồng. Sau 3 quý, công ty lãi ròng gần 213,2 tỷ đồng, tăng 89% so có cùng kỳ 2017, tương đương 67% kế hoạch năm.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close