Blog

C47 sẽ bán thủy điện Buôn Đôn, hợp tác dự án 105 Tây Sơn thực hiện tăng lãi gấp 5 lần

(NDH) Ông Tạ Nam Bình, Thành viên HĐQT C47 thừa nhận lợi nhuận 2018 không chắc chắn, chủ yếu đến từ việc phân phối tài sản. Lợi nhuận từ vận hành kinh doanh chính đang bị sức ép từ giá thành tài chính cao tuy nhiên sang 2019, tình hình sẽ khác.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 diễn ra ngày 24/11, CTCP Xây dựng 47 (Mã: C47) xin điều chỉnh kế hoạch năm 2018 có lợi nhuận sau thuế tăng từ 21,5 tỷ lên 100 tỷ đồng, tức gấp 4,65 lần.

Hợp tác dự án, bán cổ phiếu, thanh lý tài sản

Ông Tạ Nam Bình, Thành viên HĐQT, đánh giá trong 9 tháng đầu năm, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 23,6 tỷ đồng, hoàn thành gần 24% kế hoạch mới của cả năm. Công ty vẫn còn thiếu 77,6 tỷ đồng để đạt kế hoạch.

Ông Bình nói công ty đã ký hợp đồng hợp tác phát triển dự án 105 Tây Sơn nên có lợi tức cố định, hạch toán 30 tỷ đồng vào cuối năm.

Công ty cũng sẽ bán cổ phiếu thủy điện Buôn Đôn. Khoản đầu tư này, giá vốn 8.600 đồng/cp. Nếu bán giá dao động 18.000 đồng/cp theo giá UPCoM thì lợi nhuận dao động 30 tỷ đồng. C47 đang đàm phán có 1 đối tác có giá 25.000 đồng. Trong trường hợp vẫn phải bán có giá 18.000 – 19.000 đồng/cp thì công ty vẫn thu lại dao động 30 – 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty sẽ bán tài sản để thu về hơn 20 tỷ khác để hoàn thành chỉ tiêu.

Đơn vị: tỷ đồng

Nhìn nhận thẳng thắn, ông Bình cho rằng lợi nhuận 2018 không chắc chắn, chủ yếu đến từ việc bán tài sản. Lợi nhuận từ vận hành kinh doanh chính đang bị áp lực từ chi phí tài chính cao. Năm 2019 tình hình sẽ khác.

Cổ đông đặt câu hỏi về việc có nên thoái vốn khỏi khách sạn Hải Âu để chắc chắn thêm tình hình tài chính. Ông Bình cho biết sắp tới, C47 chuẩn bị trúng thầu 1 số công trình, lượng vốn tạm ứng dao động 400 tỷ đồng. Tình trạng thiếu vốn sẽ không còn. Số tiền 400 tỷ đồng sẽ được bổ sung trong nguồn vốn ngắn hạn.

Danh mục đầu tư giai đoạn này của C47 còn 1 số tài sản sẽ được ưu tiên bán trước có giá trị dao động 200 tỷ đồng. Sau đó công ty bán cho cổ đông chiến lược hơn 300 tỷ đồng. Nếu cần bổ sung vốn lưu động để đấu thầu dự án thì công ty sẽ cân nhắc việc thoái vốn khách sạn Hải Âu mặc dù đây là khoản đầu tư sinh lời tốt nhất giai đoạn này. Trước mắt, C47 đủ khả năng tài chính cho đến tháng 6/2019. Công ty sẽ giảm chi phí về dao động 30 – 40 tỷ đồng cho năm sau.

Kết quả tái cấu trúc

Theo công ty, từ quý II năm nay, C47 đã áp dụng phương thức quản lý mới là giao khoán thi công, giao khoán quỹ tiền lương bổng giúp nâng cao hiệu suất làm việc, tiết giảm chi phí. Đồng thời, công ty cũng thanh lý thiết bị cũ, thoái vốn ngoài ngành, giảm chi phí lãi vay… là các cơ sở để cách tân kế hoạch lợi nhuận cho năm 2018.

Nếu LNST đạt kế hoạch 100 tỷ đồng, công ty sẽ trích thưởng 7% từ LNST đạt kế hoạch và phần vượt kế hoạch sẽ trích thưởng 3% cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát. Tỷ lệ chia thưởng cụ thể ủy quyền HĐQT chọn lọc.

Ông Dương Minh Quang, Tổng giám đốc C47, cho biết về việc tái cấu trúc nhân sự, công ty đã tinh giảm bộ máy quản lý từ 89 người xuống còn 53 người. Ban Tổng giám đốc từ 7 người xuống 5 người. Các phòng ban giảm từ 9 xuống còn 6 phòng. Các xí nghiệp sản xuất từ 15 xuống còn 6.

Tổng quỹ lương bổng sản phẩm toàn công ty trong quý II chỉ còn chiếm mật độ 15% trên doanh thu thay vì 30% như quý I. Bình quân 9 tháng, tổng quỹ lương bổng chiếm 19% (cả năm 2017 là 27,5%).

Về việc tái cấu trúc thiết bị – xe máy, C47 đã thực hiện thanh lý từ tháng 4, đến nay đã qua 3 đợt có giá trị thanh lý gần 25 tỷ đồng. Giá trị chuẩn bị đến cuối năm dao động 60 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được để trả nợ vay ngân hàng nhằm giảm nợ vay.

Cũng theo ông Quang, C47 đã tái cấu trúc tài chính như thanh lý tài sản ngoài ngành không phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh chính, thanh lý thiết bị. Trong 9 tháng, công ty mẹ đã giảm 10% chi phí tài chính, 14% chi phí lãi vay và 26% chi phí lương bổng.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close