Blog

BSR báo lãi 11 tháng gần 5.180 tỷ đồng

(NDH) BSR sẽ tái cơ cấu công ty có trọng tâm là thực hiện thoái vốn của Tập đoàn sau cổ phần hóa

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) cho biết công ty đã sản xuất 6,4 triệu tấn sản phẩm và ghi nhận doanh thu hơn 103.000 tỷ đồng (vượt 32,9% so kế hoạch cả năm 2018).

Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước gần 11.000 tỷ đồng (vượt 31,6% so kế hoạch năm); và từ đó báo lợi nhuận sau thuế đạt 5.179 tỷ đồng (vượt 49% kế hoạch năm). Sau 8 năm vận hành nhà máy, BSR đã đóng góp cho NSNN dao động 7 tỷ USD, gấp 3 lần tổng mức đầu tư ban đầu.

Kết quả số liệu tiết kiệm chi phí 11 tháng đầu năm 2018 so có kế hoạch ước đạt giá trị 824,15 tỷ đồng (vượt 70,76% so có kế hoạch tiết kiệm cả năm). Ước tính hết tháng 11/2018, Công ty BSR đạt hơn 19,1 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công (LTI).

Kế hoạch cho năm 2019, BSR sẽ vận hành NMLD Dung Quất chắc chắn an toàn, ổn định, làm chủ công nghệ, tối ưu năng lực hiện có, phấn đấu vận hành nhà máy ở công suất tối ưu để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Chủ động và quyết liệt thực hiện tái cơ cấu công ty theo định hướng chỉ đạo của Tập đoàn, trọng tâm là thực hiện thoái vốn của Tập đoàn ở BSR sau cổ phần hóa. Ngoài ra, BSR đẩy mạnh triển khai đầu tư dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất theo đúng kế hoạch, công đoạn đề ra.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close