Blog

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không muốn chi 600 tỷ đồng tăng vốn VEF

(NDH) Cổ đông có 10% vốn của VEF không chấp nhận chi gần 600 tỷ đồng mua cổ phần phát hành tăng vốn của công ty.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (UPCoM: VEF) vừa công bố biên bản lấy ý kiến cổ đông liên quan đến việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ công ty.

VEF giai đoạn này chỉ có 2 cổ đông lớn là Vingroup và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần lượt có 83,32% và 10% vốn của công ty.

Tất cả các nội dung trình cổ đông đều được thông qua có mật độ 83,71%. Có 1 cổ đông phản đối có 10% vốn, được cho là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, VEF đã gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành 599,76 triệu cổ phiếu, ứng có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 6.000 tỷ đồng. Tỷ lệ phân bổ quyền 1:3,6 (cổ đông có 1 cổ phiếu VEF được mua 3,6 cổ phiếu phát hành thêm). Nếu thành công vốn điều lệ của VEF sẽ nâng từ 1.666 tỷ đồng lên gần 7.664 tỷ đồng.

Quyền mua cổ phiếu có thể được mua bán 1 lần và cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế mua bán. Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được UBCKNN chấp thuận, chuẩn bị trong dao động quý IV/2018 đến quý I/2019.

Nhằm chắc chắn sự thành công của đợt chào bán, VEF đưa ra mức giá đề xuất là 10.000 đồng/cp, thấp hơn giá trị sổ sách ở 30/6 của công ty là 10.864 đồng/cp và thấp hơn nhiều so có mức giá 68.000 đồng/cp trên phân khúc.

Như vậy, có 10% vốn có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cần chi 600 tỷ đồng cho đợt phát hành này.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close