Blog

Bộ Tài chính ban hành thông tư thúc đẩy doanh nghiệp cổ phần hóa lên sàn UPCoM

(NDH) Thông tư 13/2019 gỡ bỏ 1 số điều kiện có công ty khi đưa cổ phiếu lên UPCoM sau cổ phần hóa và quy định về việc hủy đăng ký chuyển nhượng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 13/2019 sửa đổi, bổ sung 1 số quy định mới nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ, theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ công ty đăng ký chuyển nhượng chứng khoán trên sàn UPCoM.

Khuyến khích công ty lên sàn, gỡ điều kiện về báo cáo tài chính

Thông tư 13 bổ sung quy định, công ty cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về cổ phần hóa chưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thì phải đăng ký chuyển nhượng trên hệ thống chuyển nhượng UPCoM.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật, công ty đại chúng chưa niêm yết cổ phiếu phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán ở Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký chuyển nhượng trên hệ thống chuyển nhượng UPCoM.

Thông tư cũng yêu cầu quy định chi tiết về báo cáo tài chính của công ty đăng ký chuyển nhượng trên hệ thống chuyển nhượng UPCoM, nhằm tháo gỡ 1 số các phát sinh thực tiễn, hỗ trợ công ty chưa đủ điều kiện về báo cáo tài chính có thể đăng ký chuyển nhượng trên sàn chứng khoán.

Doanh nghiệp cổ phần hóa cùng năm đăng ký chuyển nhượng dẫn đến không có báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký chuyển nhượng, thì giao cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký chuyển nhượng đã kiểm toán của công ty trong GĐ là công ty Nhà nước.

Đối có trường hợp công ty cổ phần hóa trước năm nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng dẫn đến báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký chuyển nhượng không đủ 12 tháng, cũng được giao cho HNX xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

Thông tư 13 bổ sung quy định, công ty cổ phần hóa phải đăng ký chuyển nhượng trên UPCoM. Ảnh minh họa.

Trường hợp công ty đại chúng nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng sau khi cách tân loại hình công ty trước hoặc trong năm nộp hồ sơ thì sử dụng báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước năm nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng đủ 12 tháng của công ty đó trong GĐ trước chuyển đổi hoặc cả hai GĐ trước và sau chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Với công ty bị hủy niêm yết do hợp nhất và sau hợp nhất vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và việc hợp nhất hoàn thành trong năm liền trước năm nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng thì sử dụng báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước năm đăng ký chuyển nhượng (kỳ báo cáo không đủ 12 tháng) đã được kiểm toán của công ty hợp nhất.

Trường hợp việc hợp nhất hoàn thành trong năm nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng thì sử dụng báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán của các công ty bị hợp nhất. Trường hợp công ty Nhà nước hoàn tất việc cổ phần hóa cùng năm nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng thì sử dụng báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của công ty trong GĐ là công ty Nhà nước.

Các công ty Nhà nước hoàn tất việc cổ phần hóa trong năm liền trước năm nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng thì sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán cho GĐ từ khi công ty chính thức trở thành công ty cổ phần đến hết năm tài chính đó. Trường hợp công ty cách tân về vốn điều lệ thực góp thì ngoài báo cáo tài chính theo quy định, công ty phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn.

Quy định hủy đăng ký chuyển nhượng có các công ty không đủ điều kiện

Thông tư cũng bổ sung quy định công ty cổ phần hóa theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng đăng ký chuyển nhượng trên hệ thống chuyển nhượng UPCoM và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty sẽ bị hủy đăng ký chuyển nhượng sau 1 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định hoặc cả hai điều kiện trên.

Ngày công ty cổ phần hóa đăng ký chuyển nhượng không đáp ứng điều kiện về vốn là ngày công ty đã đăng ký kinh doanh dưới hình thức công ty cổ phần và có vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký công ty dưới 10 tỷ đồng hoặc ngày công ty có vốn điều lệ đã góp không đủ 10 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán.

Ngày công ty cổ phần hóa đăng ký chuyển nhượng không đáp ứng điều kiện về cổ đông là ngày công ty có số lượng cổ đông thấp hơn 100 người theo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc sổ cổ đông.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close