Blog

Bao nhiêu doanh nghiệp thưởng Tết 2019 cao hơn 1 tháng lương cho nhân viên?

Chính sách thưởng Tết được các doanh nghiệp chọn lọc đa phần không cách tân so có năm 2018, là thưởng theo tình hình kinh doanh doanh nghiệp; thưởng theo kết quả công việc; thưởng theo cấp số nhân của tháng lương bổng.

VietnamWorks vừa phát hành "Báo cáo Phúc lợi và Thưởng tết năm 2019 ở Việt Nam". Đơn vị này đã khảo sát, thu thập ý kiến của gần 100 chuyên gia nhân sự và 3.400 người tìm việc.

Đối có vấn đề thưởng tết, VietnamWorks đã đưa 3 nhận xét. Thứ nhất, khảo sát cho thấy chỉ nhà tuyển dụng ít biểu hiện đầy đủ thông tin thưởng Tết khi đăng tuyển trực tuyến.

Cụ thể, 53% ứng viên cho biết luôn tìm kiếm thông tin về thưởng Tết khi tìm việc, tuy nhiên chỉ có 37% nhà tuyển dụng sẵn sàng biểu hiện các thông tin này trong bản mô tả công việc đăng tuyển của công ty mình.

Thứ hai, VietnamWork thống kê được hơn 1 nửa doanh nghiệp thưởng tết cho nhân viên hơn 1 tháng lương bổng.

Chính sách thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp chọn lọc vẫn không cách tân so có năm 2018, đó là: Thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty; Thưởng theo kết quả công việc; Thưởng theo cấp số nhân của tháng lương bổng. Hình thức này cũng đúng như chờ mong của người tìm việc, đơn vị này nhận định.

Về giá trị mức thưởng, có đến 64% doanh nghiệp cho biết mức thưởng Tết cho nhân viên trong dịp Tết năm 2019 sẽ cao hơn 1 tháng lương bổng.

Thứ ba là về phản ứng của nhân viên đối có mức thưởng tết này. VietnamWorks cho biết 82% nhân viên chọn lọc sẽ phản ứng cụ thể nếu không nhận được thưởng Tết như đúng có chờ mong. Theo đó, 27% chọn lọc sẽ nghỉ việc và xin việc nơi khác có mức thưởng Tết tốt hơn, 55% chọn lọc sẽ cùng đồng nghiệp kiến nghị công ty phải thưởng Tết.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close