Blog

Bán sách cho hàng triệu học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục đang làm ăn ra sao?

Lợi nhuận của Nhà xuất bản giáo dục đã tăng vọt trong GĐ 2015-2017, từ 32 tỷ lên 150,8 tỷ đồng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là công ty lớn nhất trong lĩnh vực xuất bản có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành các loại sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trong toàn quốc; đồng thời giúp Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác thiết bị giáo dục và thư viện trường học trên toàn quốc.

Báo cáo tình hình làm việc sản xuất kinh doanh của NXB Giáo dục cho biết sản lượng sản xuất sách giáo khoa đã tăng mạnh trong các năm gần đây. Nếu như năm 2015, lượng sản xuất chỉ có hơn 101 triệu bản thì đến năm 2016 đã tăng lên 108,83 triệu bản và năm 2017 là 107,8 triệu bản. Tổng doanh thu qua đó tăng từ 1.041 tỷ năm 2015 lên 1.203 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trong khi doanh thu chỉ tăng nhẹ lợi nhuận của NXB Giáo dục lại tăng vọt: từ 32 tỷ năm 2015 lên 72,1 tỷ năm 2016 và 150,8 tỷ đồng năm 2017.

Bán sách cho hàng triệu học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục đang làm ăn ra sao? - Ảnh 1.
Bán sách cho hàng triệu học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục đang làm ăn ra sao? - Ảnh 2.

Tuy vậy, nguyên nhân giúp lợi nhuận 2017 tăng vọt không phải đến từ làm việc kinh doanh mà chủ yếu là do giảm chi phí lãi vay cũng như được hoàn nhập 27 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính dẫn đến chi phí tài chính năm 2017 là -3,6 tỷ trong khi chi phí tài chính năm 2016 là 51,6 tỷ đồng.

Năm 2018, NXB Giáo dục đặt kết quả kinh doanh có phần khiêm tốn hơn có sản lượng sản xuất chuẩn bị chỉ là 104 triệu bản sách giáo khoa có doanh thu 1.173 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 90,5 tỷ đồng.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close